Výstroj a výzbroj

Jelikož se velmi často setkáváme se situacemi, kdy děti a mnohdy i vedoucí :) přijdou nevhodně oblečeni a vybaveni na výlet či dokonce tábor, rozhodla jsem se vytvořit menší pomůcku pro balení. Samozřejmě vždy uvádíme v informacích o výletě nejdůležitější věci, které je třeba nabalit - nicméně člověk je tvor plný omylů a občas se na něco zapomene. A proto vznikl tento odkaz, kde snad v budoucnu budou všechny nejdůležitější věci ;)