5. PS S.T.O. Jednadvacítka Jiřího Wolkera

Sídlo pionýrské skupiny:

Hutařova 1472/13

Brno - Královo Pole

61200

IČ: 64328643

Statutární zástupce: Milada Culková (oddíl Nibowaka)

Hospodář: Ivana Přikrylová (oddíl Jednadvacítka)

 

Adresa klubovny:

Myslínova 3053/88 - bývalý kamenolom

Brno - Královo Pole

61200

Hlavní vedoucí oddílu: Ondřej Piák - ondrej.piak@email.cz

Oddílový e-mail: jednadvacitkajw@gmail.com