Houmí

Houmí

Vedoucí

Email: scartii@centrum.cz

Stav: převážně příčetný O=)

Zaměstnání: asistentka

Člen oddílu od roku 2002, vedócí od roku 2003 až do dnešních dní